Magandang araw po sa mga kababayan natin sa Katimugang Africa,

Nais po naming ipagbigay-alam sa lahat na ang Resident Election Registration Board (RERB) ng Office for Overseas Voting ng Commission on Elections (OFOV-COMELEC) ay magkakaroon ng hearing sa ika-19 ng Septyembre 2016, alas-2 ng hapon, tungkol sa listahan ng mga rehistradong botanteng Pilipino na nakatira sa Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland and Zambia na i-de-deactivate ang records sa kadahilanang di pagboto sa pambansang eleksyong ginanap ng 2013 and 2016.

Maari pong pakibasa ang listahan sa ibaba kung kasama ang inyong pangalan. Kung sinuman po ang gustong tumutol sa listahang ito, maari po ninyong ihain ang inyong pagtutol sa pamamagitan ng sulat na naka-address sa RERB sa oras ng hearing.

Kung walang pagtutol na maihahain habang nag-he-hearing, ang RERB ay magbibigay ng Order of Deactivation para sa mga pangalang kasama sa listahang ito. Ang mga botanteng na-deactivate ang record ay maaring magsumite ng application for reactivation simula sa ika-1 ng Disyembre 2016 hanggang ika-31 ng Oktubre 2018 sa opisina ng Office for Overseas Voting (OFOV) sa Manila o di kaya ay sa kahit saang Embahada or Konsulado ng Pilipinas.

Maraming salamat po.

 

Notice of Hearing Angola Page 1

 

Notice of Hearing Angola Page 2

 

 

 

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 1

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 2

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 3

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 4

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 5

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 6

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 7

 

Notice of Hearing Southern Africa Page 8

Back to Top