Magandang araw po sa mga kababayan natin sa Katimugang Africa,

Nais po naming ipagbigay-alam sa lahat na ang Resident Election Registration Board (RERB) ng Office for Overseas Voting ng Commission on Elections (OFOV-COMELEC) ay nagbigay ng “Order of Deactivation” para sa animnapu’t-isang (61) botante dito sa Katimugang Africa sa kadahilanang di pagboto sa nakaraang pambansang eleksyon na ginanap noong 2013 and 2016.

Eto po ang breakdown ng bilang ng mga botanteng binigyan ng “Order of Activation”:

Angola- 28

Botswana – 1

Lesotho – 13

Mozambique – 2

Namibia – 1

South Africa – 3

Swaziland – 12

Zambia – 1

Maari pong pakitingnan ang listahan sa ibaba para sa mga pangalan ng na-deactivate na botante. Kung kasama po ang pangalan ninyo, maari po kayong magsumite ng aplikasyon para ma-reactivate ang pangalan ninyo simula sa ika-1 ng Disyembre 2016 hanggang ika-31 ng Oktubre 2018 sa opisina ng OFOV-COMELEC sa Maynila o di kaya ay sa kahit saang Embahada or Konsulado ng Pilipinas.

Hinihiling din po namin na mangyaring ipaalam ninyo sa kinauukulan ang impormasyong ito sakaling kilala nyo ang ibang mga pangalan na nasa listahan.

Maraming salamat po.

Order of Deactivation Angola Page 1

 

 

 

Order of Deactivation Angola Page 2

 

Botswana Page 1

 

Botswana Page 2

 

Lesotho Page 1

 

Lesotho Page 2

 

Mozambique Page 1

 

Mozambique Page 2

 

Namibia Page 1

 

Namibia Page 2

 

South Africa Page 1

 

South Africa Page 2

 

Swaziland Page 1

 

Swaziland Page 2

 

Zambia Page 1

 

Zambia Page 2

Back to Top